Mischievous of Alice

Yousei Teikoku – Mischievous of Alice

YouTube
Download
Hasło: sakiu

Tłumaczenie: sakiu
Korekta: Rie
Cała reszta: ZłyLos

Jestem posłańcem zza wrót.
Okrywam swe ciało oziębłością.
Zaspokajam swoje potrzeby
niekończącą się rozrywką
przyspieszającą bicie mego serca
i nie znającą żadnych granic.
Żyję na tej planecie, wierząc tylko sobie,
wywyższając symbol prawdy,
w którym zakute jest me ciało.
Piękniejsza niż ktokolwiek.
Nie bój się, walcz dalej,
wskazuj prawidłową drogę
na tej ziemi przepełnionej hańbą.
Idź i tańcz, święty wojowniku,
zachowując w sercu ducha walki.
Świat jest w rozsypce,
upadniesz, jeśli oderwiesz nogi od ziemi.
Czerpię zaspokojenie z tej niepewnej słodkości.
Czas, który staje naprzeciwko
władcy tego świata, zostaje przecięty,
gdy istniejąca więź przeplata
i łączy w sobie wszystko.
Bardziej elegancko niż ktokolwiek inny
łap swą dumę i walcz.
Osądź swoje serce,
które uległo stagnacji.
Zaspokajam swoje potrzeby
niekończącą się rozrywką
przyspieszającą bicie mego serca
i nie znającą żadnych granic.
Żyję na tej planecie, wierząc tylko sobie,
wywyższając symbol prawdy,
w którym zakute jest me ciało.
Piękniejsza niż ktokolwiek.
Nie bój się, walcz dalej,
wskazuj prawidłową drogę
na tej ziemi przepełnionej hańbą.